Sprawa lokalu w Płocku

 • 22.02.2017r. – uchwała nr.360/2017 Rady O.I.R.P. w Warszawie o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu
 • 23.03.2017r. – sprzedaż lokalu w Płocku;
 • 08.05.2017r. – wniosek do GRzD o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie ;
 • 21.09.2017r. – postanowienie GRzD o odmowie wszczęcia dochodzenia (art.17§1 pkt.1 kpk w zw. z art.305§1 kpk, art.325a§2 kpk i art.325e §1 kpk – syg. akt GRD 17/2017
 • 09.10.2017r. – zażalenie;
 • 16.03.2018r. – postanowienie WSD o uchyleniu postanowienia GRzD z 21.09.2017r. i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania – syg. akt WO-5/18;
 • 25.04.2018r. – postanowienie GRzD o wszczęciu` dochodzenia - syg. akt GRD 7/2018;
 • 21.02.2019r. – postanowienie o umorzeniu dochodzenia (art.17§1 pkt.1 kpk w zw. z art.322§1 kpk, art.325a§2 kpk i art.325e §1 kpk) – syg. akt GRD 7/2018
 • 12.03.2019r – odwołanie;
 • 08.11.2019r. – postanowienie WSD o uchyleniu postanowienia GRzD z 21.02.2019r. i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania syg. akt WO-72/19;
 • 12.05.2020r. – postanowienie o umorzeniu dochodzenia (art.17§1 pkt.1 kpk w zw. z art.322§1 kpk, art.325a§2 kpk i art.325e §1 kpk) - syg. akt GRD 2/2020
 • 14.08.2020r. – odwołanie:
 • 29.10.2020r. – posiedzenie odwoławcze – wyznaczono termin publikacji na 30.10.2020r.
 • 30.10.2020r. – postanowienie WSD o utrzymaniu w mocy postanowienia GRzD z 12.05.2020r. (nie jestem obecny przy ogłoszeniu) syg. akt WO-144/20;
 • 04.11.2020r. – wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia i o doręczenie mi go wraz z odpisem tegoż orzeczenia;
 • 18.01.2021r. – doręczono mi odpis postanowienia WSDz dnia 30.10.20r. wraz z jego pisemnym uzasadnieniem;
 • 01.02.2021r. – wniosek o ukaranie
 • 02.02.2021r. – nadałem na poczcie subsydiarny wniosek o ukaranie 18 radców prawnych