Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krysiuk z siedzibą w Płocku jest kancelarią jednoosobową , której właścicielem jest Andrzej Krysiuk. Kancelaria zatrudnia 2 pracowników (w tym 1 aplikanta).

Andrzej Krysiuk jest wpisany na listę radców prawnych od dnia 30.10.1987r. oraz na listę adwokatów od dnia 14.03.1988r. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1987r. do chwili obecnej.

Wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie ukończył w roku 1979. W roku 1989 ukończył dodatkowo na Wydziale Prawa i Administracji podyplomowe studia w zakresie prawa podatkowego. W latach 1979-1981 aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Płocku. Ukończony egzamin sędziowski w roku 1981. W latach 1981-1987 zajmował stanowisko asesora i sędziego Sądu Rejonowego w Kutnie i w Płocku. W latach 1987 1990 zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Izbie Skarbowej w Płocku i  w  Urzędzie Miasta w Płocku. Od roku 1991 prowadzi indywidualna działalność, jako radca prawny.

Jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – numer wpisu WA-P-129.

Był członkiem Społecznej Komisji Rewindykacyjnej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej, członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych, członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma korporacyjnego „Radca Prawny”. Przez wiele lat pełnił funkcję likwidatora podmiotów gospodarczych, zarządcy oraz syndyka upadłości.

W chwili obecnej jest wpisany, jako arbiter, na liście arbitrów prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.