Oferta

IMG_3753Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krysiuk świadczy pomoc prawną w pełnym spektrum spraw określonych ustawą z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 507 z póź.zm.).

Kancelaria posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i  administracyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w oparciu o:

  1. jednorazowe czynności świadczonej pomocy prawnej;
  2. umowę o prowadzenie zindywidualizowanej sprawy, której pomoc prawna dotyczy;
  3. umowę o stałej pomocy prawnej;

Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii lub poza siedzibą. Miejsce świadczenia pomocy prawnej określa przedmiot oraz rodzaj świadczonej usługi.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za świadczoną usługę pomocy prawnej określa umowa z  klientem. Kancelaria preferuje wynagrodzenie zryczałtowane, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2015r. poz.1805).

Kancelaria dopuszcza możliwość ustalania z klientem innych zasad wynagradzania, w tym wynagrodzenia z rozliczeniem godzinowym oraz z premią za osiągnięcie pożądanego rezultatu.